Adli Bilişim Uzmanlığı Eğitimi | En İyi Akademi

Adli Bilişim Uzmanlığı Eğitimi

Adli bilişim, elektronik ,elektro-optik ortamlarda korunan bilişim nesnelerinin ya da  bu ortamlarda  iletilen görüntü, ses, veri, bilgi veya bunların kombinasyonundan oluşan her türlü bilişim nesnesinin, mahkemede sayısal delil niteliği taşıyacak şekilde tanımlanması, elde edilmesi, saklanması, incelenmesi ve mahkemeye sunulması çalışmalarının bütünü ile tanımlanan bir bilişim dalıdır.  Adli Bilişim, bilgi güvenliğinden operasyon güvenliğine ve bilgisayar sistemlerinin güvenliğine kadar birçok farklı kavramı kapsamaktadır. Adli Bilişim kısaca, elektronik verilerin mahkemelerde delil olarak kabul edilecek şekilde toplanması, saklanması ve analizi sürecidir. Tüm bu süreç bir çok aşamadan meydana gelmektedir ve Bu sürecin  doğru olarak yönetilebilmesi için Adli Bilişim uzmanlarına ihtiyaç  duyulmaktadır.

Adli Bilişim Uzmanı , aydınlatılması gereken bir konuda bilimsel bilgi ihtiyacı duyulduğunda bilgisine ve donanımına başvurulan kişidir. Çeşitli donanım ve yazılımları kullanarak dijital ortamda işlenen suçları veya ihlalleri aydınlatmak amacıyla kanıtları toplama, inceleme, analiz etme ve raporlama konularıyla ilgilenir. Adli sistem içinde önemi gittikçe artan adli bilişim uzmanlarına olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda uzman kişiler sadece özel sektörde değil, kamuda da çok önemli roller üstlenir ve yüksek gelirle  çalışma fırsatına sahip olabilirler.

Eğitim İçeriği ve Süreci; 

TEMEL ADLİ BİLİŞİM EĞİTİMİ

 • Adli Bilişime Giriş
 • Adli Bilişimin Hukuki Boyutları
 • Adli Bilişim Operasyon Süreci
 • Adli Bilişim İmaj Donanımları
 • Adli Bilişim İmaj Yazılımları
 • Adli Bilişim Harddisk ve Yapısı
 • Temel Adli Bilişim Eğitimine Giriş
 • Temel Adli Bilişim Eğitimi / FTK
 • Bilirkişilik
 • Raporlama

 

ADLİ BİLİŞİM EĞİTİMİ İLERİ SEVİYE

 • Adli Bilişime Giriş
 • Adli Bilişim Aşamaları
 • Delil Kavramı
 • Delil Elde Etme Yöntemleri
 • Elektronik Deliller
 • Elektronik Delillerin Toplanması
 • Veri Depolama Birimleri
 • Yazma Koruma Ekipmanları
 • Imaj Alma Ekipmanları
 • Imaj Alma ve Yazılımları
 • Çok Fonksiyonlu Yazılımlar
 • Mobil Cihaz İncelemeleri
 • Acronis True Imager
 • BelkasoftEvidence Center
 • ForensicTools Kits Software
 • FTK Imager
 • FTK Ram Imager
 • Hash My Files
 • OxygenForensic
 • Recover My Files
 • WireShark
 • XRY
 • Xways

Kazanımlar ;

 • İnternetin Bilinmeyen Karanlık Yüzü,
 • Operayson Süreçleri, Malware (Zararlı) Yazılımlar,
 • Imaj Alma,
 • Veri İşleme Teknolojileri
 • Veri İnceleme Temelleri,
 • Bilirkişi,
 • Siber Güvenlik alanına ilgili kişileri,
 • Eğitim basit internet kullanıcılarından profesyonel güvenlik uzmanlarına kadar geniş bir kitleye hitap etmektedir.

Kimler İçin;

 • TSK mensupları
 • Emniyet mensupları
 • Bilgisayar Mühendisleri
 • Adli Bilişim Mühendisleri
 • Yazılım Mühendisleri
 • Elektrik-Elektronik Mühendisleri
 • Bilgisayar Teknikerleri
 • Bu Alanda Bilirkişilik Yapmak İsteyen Bilirkişiler
 • Avukatlar ve Hukukçular
 • Bilgi İşlem Yöneticileri ve Çalışanlar
 • Bilişim Dünyasında Kendini Geliştirmek İsteyen Kişiler

Eğitmen ;

Dr. İlker Kara , Öğretim Üyesi

Yetkinlikler ;

Zararlı Yazılım Analizi, Siber Güvenlik, Adli Bilişim İncelemeleri,
Bilişim Hukuku, Bilgi Güvenliği ve Yönetimi, Bilişim Sistemleri,
Network Güvenliği

Eğitim Sonunda Sunulacak Sertifika Seçenekleri ;

 • ICCW onaylı Uluslararası Geçerli Adli Bilişim Uzmanlığı Sertifikası
 • Üniversite Onaylı E-devlet kayıtlı Adli Bilişim Uzmanlığı Sertifikası

 

Siz de bu alanda kendini geliştirmek istiyorsanız  En İyi Akademi’nin alanında en iyi öğretmenleri ile hemen Adli Bilişim Uzmanlığı Eğitimi’ne başlayın !

Başvuru Formu
Varsa Mesajınız

 

 

 

Adli Bilişime Giriş

Adli Bilişimin Hukuki Boyutları

Adli Bilişim Operasyon Süreci

Adli Bilişim İmaj Donanımları

Adli Bilişim İmaj Yazılımları

Adli Bilişim Harddisk ve Yapısı

FTK Bilirkişilik

Raporlama

Adli Bilişim Aşamaları

Delil Kavramı

Delil Elde Etme Yöntemleri

Elektronik Deliller

Elektronik Delillerin Toplanması

Veri Depolama Birimleri

Yazma Koruma Ekipmanları

Imaj Alma Ekipmanları

Imaj Alma ve Yazılımları

Çok Fonksiyonlu Yazılımlar

Mobil Cihaz İncelemeleri

Acronis True Imager

BelkasoftEvidence Center

ForensicTools Kits

Software FTK Imager

FTK Ram Imager

Hash My Files

OxygenForensic

Recover My Files

WireShark XRY Xways

TSK mensupları, Emniyet mensupları, Bilgisayar Mühendisleri, Adli Bilişim Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Elektrik-Elektronik Mühendisleri, Bilgisayar Teknikerleri, Bu Alanda Bilirkişilik Yapmak İsteyen Bilirkişiler, Avukatlar ve Hukukçular, Bilgi İşlem Yöneticileri ve Çalışanları, Bilişim Dünyasında Kendini Geliştirmek İsteyen Kişiler bu eğitimi alabilir.
Uluslararası geçerli ICCW sertifikanız ve Üniversite Onaylı E-devlet kayıtlı Adli Bilişim Uzmanlığı Sertifikalarınız ile yurtiçi ve yurtdışı , kamu kuruluşu veya özel kuruluşlarda BİLİRKİŞİ pozisyonunda çalışabilir , kendi kurumunuzu açabilirsiniz.

Adli Bilişim Uzmanlığı Eğitimini tamamlayan kursiyerlerimize En İyi Akademi olarak referans oluyor kendilerini geliştirebilmeleri için Staj imkanı sağlıyoruz.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin