Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi

Akıl ve Zeka Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir.

Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Zeka Oyunları” geleceğin eğitim metodudur. “Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zeka oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekaları gelişir.

Akıl ve Zeka Oyunları ;

 •  Çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler
  öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır.
 • Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni
  yetenekler de kazanırlar.
 •  Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları
  hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır.
 •  Bu oyunlar çocukların yalnızca yeteneklerini geliştirmekle kalmaz, kötü alışkanlıklar
  edinmelerine de engel olur.
 •  Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir.
 •  Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşılabileceğini, nasıl farklı yorumlar
  getirilebileceğini gösterir.
 •  Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.
 • Çocuk zeka oyunlarında bir şeyler öğrendikçe ve zekasını, bilgi ve becerisini kullanarak
  kazanmaya başladıkça, kendine güveni artar.
 •  Yeteneklerini, bilgi ve zekasını ölçme fırsatı bulur.
 • Eksik yönlerini görür ve geliştirmek için neler yapabileceği üzerinde düşünür.
 •  Kendi başına, büyüklerinden bağımsız bir şekilde karar vermeyi ve verdiği kararın
  sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenir.
 •  Zeka oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden çocuk bu oyunları oynarken, dikkatini
  yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinir. Bu da çocuğun ders çalışırken veya
  okulda öğretmenini dinlerken konsantre olmasına yardımcı olur.
 • Zeka oyunları yaratıcılığı geliştirerek daha başarılı ve fark yaratan bireyleri hayata hazırlar.
 •  Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, sistemli ve disiplinli çalışmayı öğretir.
 • Kuralları anlamayı, kurallara uymayı öğretir.
 •  Sosyalleşmeye yardımcı olur.
 •  Kazanmayı, kaybetmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.
 •  Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir,
 •  Dikkat eksikliğinin ilacıdır.
 • Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir,
 • Düşünen, sorgulayan ve çözümleyen bireylerin yetişmesini sağlayarak yaratıcı düşüncelerin
  daha özgürce sunulabildiği bir ortam hazırlar,
  Sonuç olarak; çocuk zeka oyunları oynarken, kendisi için hayati önemi olan bu ihtiyacı
  karşıladığı gibi, zeka gelişimi için beyin jimnastiği yapma imkanı bulmuş olur. Böylelikle bu tür
  bir etkinlik sonunda hem çocuk hem de ebeveynler mutlu olacaktır.

Eğitim İçeriği ve Süreci ;

 • Sudoku.
 • Bölgesel Sudoku.
 • Sihirli Piramit.
 • ABC Bağlamaca.
 • Apartmanlar.
 • Çit Oyunu.
 • Katamino Oyunu
 • Quorıdor Oyunu
 • Jenga Oyunu
 • Aynısını Bul Oyunu

Eğitim 1 ay süre ile tamamlanabilmektedir. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılar E-devlette sorgulanabilen üniversite onaylı ve uluslararası akredite ICC-WORLD onaylı Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi sertifikalarını almaya hak kazanacaktır.

Akıl ve Zeka Oyunları Eğici Eğitimine ;

 • Akıl ve Zekâ Oyunları eğitimi konusunda her branştan ilkokul, ortaokul, lise öğretmenleri, öğretmen adayları, her bölümden üniversite öğrencileri, anne-babalar ve zekâ oyunlarına ilgi duyan herkes katılabilir. Katılım için herhangi bir önkoşul yoktur.

 

Sudoku

Bölgesel Sudoku

Jenga Oyunu  Aynısını Bul Oyunu 

Katamino Oyunu  Quorıdor Oyunu 

ABC Bağlamaca

Apartmanlar. Çit Oyunu.

Sihirli Piramit

No announcements at this moment.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin