Cyber Security Expertise | En İyi Akademi

Cyber Security Expertise

Siber güvenlik; bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve bunlarla bağıntılı tüm verileri kötü amaçlı saldırılardan koruma uygulamasıdır. Bilgi teknolojisi güvenliği veya elektronik bilgi güvenliği olarak da bilinir.  Siber Güvenlik  her geçen gün biraz daha dijitale kaydığımız şu günlerde en önemli unsurlardan biri haline geldi. Dijitalleşen dünyanın doğurduğu sonuçlar arasında hiç şüphesiz Siber Güvenlik en başta gelmektedir.  Şirketler depolayacakları verileri eski sistemde  karışık internet ağları üzerinden yürütürlerdi. Siber dünyanın gelişmesiyle birlikte, karışık ağ ve protokoller kalkarak yerini yeni algoritmalara ve veri tabanlarına bıraktı. Yeni algoritmalara karşı, yeni programlar üreten siber saldırganlar beraberinde bu verilerin korunabilmesi için Siber Güvenlik Uzmanlığı olarak bilinen yeni bir meslek grubu oluştu. Siber Güvenlik Uzmanlığı günümüzün en trend ve geleceğin ise en çok kazandıran meslek gurupları arasına girmeyi başardı. Yeni teknolojiler geliştikçe, siber tehdit alanı da genişliyor ve söz konusu tehditlere cevap verecek siber güvenlik becerilerine sahip insan gücü aynı oranda artmıyor. ESET adlı BT  Güvenlik Şirketi  tarafından 2019 yılında yayınlanan rapora göre; küresel çerçevede siber güvenlik personeli açığı 3 milyona yaklaşmış durumda. Ülkemizin siber saldırı hedefleri arasında dünyada 5’inci sırada olduğu düşünüldüğünde, söz konusu açığın önemli bir bölümünün de ülkemizde olduğu aşikardır. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bu alandaki açığı kapatmak için sürekli projeler gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 1 milyon kişinin bilişim alanında yetiştirilmesi projesi bunlardan biri olarak sayılabilir

Siber Güvenlik Uzmanı olmak için nereden başlamalıyım? 

Siber Güvenlik alanında kendisini geliştirmek isteyenlerin temelde iyi bir network bilgisine ve sunucu tarafında servislerin nasıl çalıştığını bilmeye ihtiyacı vardır. Tüm bu yetkinlikleri iyi seviyede kullanabiliyor olmak ancak iyi bir eğitim alt yapısı ve tabi ki pratik ile mümkündür. Ayrıca sistemleri tehditlere karşı koruyabilmek için gerektiğinde siyah şapkalı gibi düşünebilmesi gerekmektedir.  Bu bağlamda , 15 hafta sürecek olan eğitim  programımız ile öğrencilerimizin Siber Güvenlik dünyasına sağlam temeller ile giriş yapmasını amaçlıyoruz.  En İyi Akademi olarak , Siber Güvenlik alanında kendini yetiştirmek isteyenler için Siber Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi ‘ni sizler için alanında en iyi Öğretmenler ile birlikte hazırladık.

 

Eğitim İçeriği ve Süreci; 

Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Programı (180 saat)

Modül1. Network Eğitimi (200-301 CCNA) (45 saat)

Ağlara Giriş (Introduction to Networks)
Günümüzde Ağlar
Temel Switch (Anahtar) ve Uç Cihaz Yapılandırması
Protokoller ve Referans Modelleri
Fiziksel Katman
Sayı Sistemleri
Veri Bağlantısı Katmanı
Ethernet Switching
Ağ Katmanı
ARP (Address Resolution Protocol)
Temel Router (Yönledirici) Yapılandırması
IPv4 Adresleme
IPv6 Adresleme
ICMP
Taşıma Katmanı
Uygulama Katmanı
Ağ Güvenliği Temelleri
Küçük Bir Ağ Oluşturma

Switching, Routing ve Wireless Network Temelleri

Temel Cihaz Yapılandırması
Switching (Anahtarlama) Kavramları
VLAN
Inter-VLAN Routing
Spanning Tree Protokolü (STP)
EtherChannel
DHCPv4
SLAAC VE DHCPv6
Redundancy Kavramı (FHRP)
LAN (Yerel Alan Ağı) Güvenliği
Switch Güvenlik Yapılandırmaları
WLAN (Geniş Alan Ağı) Kavramı
WLAN Yapılandırması
Routing (Yönlendirme) Kavramı
Statik Routing
Yönlendirme İşlemlerinde Troubleshooting (Sorun Giderme)

Modül2. Linux Sistem Yöneticiliği Eğitimi (LPIC-1+LPIC-2) (20+20=40 saat)

Linux Shell Ortamı ve Temel Komutlar
Linux Terminal Ortamı (ls, pwd)
Geçmiş Bilgisi (History)
Sistem Değişkenleri(echo, env)
Komut Çeşitleri(type, which)
Alias (Takma Ad)
Joker Karakterler(*, ?, [], !)
Kısayol İşlemleri
Yardım İşlermleri-1 (man)
Yardım İşlermleri-2(apropos, whatis, whereis, locate, info)

Dosya ve Dizin İşlemleri

Linux Dosya Yapısı(pwd, )
Dosya Oluşturma, Silme(touch, rm)
Dosya Kopyalama(cp)
Dosya Taşıma ve İsmini Değiştirme(mv)
Çıktı İşlemleri(cat, more, less, head, tail)
Pipe İşlemi (|)
Yönlendirme İşlemi (>)
Sıralama İşlemleri (tr, sort)
Dosya İstatistikleri (wc)
Filtreleme İşlemleri(cut, grep, uniq)
Dizin Oluşturma, Silme(mkdir, rm -r, rmdir)
Dizin Taşıma ve Kopyalama(mv, cp)
Dosya Sıkıştırma İşlemleri
Dosya ve Dizin Arşivleme(tar)
Arşivden Çıkarma
Linux Dosya Standartı (Detaylı)
Dosya ve Dizin Arama (locate)
Dosya ve Dizin Arama (find)
Cıktıyı Düzenleme (split, paste)
Cıktıyı Değiştirme (sed- stream editor command)

Dosya İçerik Editörleri
nano Editörü
Vi Editörü

Yetki İşlemleri
Sahiplik Kavramı
Root kullanıcısı (su)
Yetki Yükseltme ve sudoers Dosyası
Sahiplik Değiştirme (chown)
Klasik Yöntem ile Yetkilendirme
Sayısal Yöntem ile Yetkilendirme
Yetki ve Sahiplik kapsamında senaryolar

Kullanıcı ve Grup Yönetimi
Kullanıcı Yönetimi
Kullanıcı Oluşturma
Kullanıcı Hesap Yönetimi
Kullanıcı Şablon Dosyaları ile Çalışma
Kullanıcı Rolü Düzenleme(usermod)
Kullanıcı Silme(userdel)
Grup Yönetimi (groups, newgrp, group dosyası)
Grup Oluşturma ve Kullanıcıyı Gruba Ekleme (groupadd)
Grup Düzenleme (groupmod, gshadow dosyası)
Grup Silme

Paket Yönetimi
Paket Kavramı
dpkg ile Paket Kurulumu ve Paketin Kaldırılması
apt update, apt upgrade, apt clean İşlemleri (sources.list dosyası)
apt ile paket kurulumu ve paketin kaldırılması
.exe Uzantılı Çalıştırılabilir Dosyayı Linux’ta Açabilir miyim?

Süreç Yönetimi
Süreç Kavramı
Süreçleri Listeleme ve İzleme
Arkaplan Süreçleri 1
Arka Plan Süreçleri 2
Süreç Sonlandırma

Planlanmış Görevler
Planlanmış Görevler, crond ve cron Servisi
crontab Dosyası (crontable)
Kullanıcı crontab Dosyası (/var/spool/cron/crontabs)
crontab Uygulamalar
Kullanıcı crontab Erişim Kontrolü

Donanım Cihazlarının Yönetimi ve Önyükleme (Boot) İşlemi
Bilgisayar Donanımı
CPU İşlemleri
RAM İşlemleri
Veriyolu (bus) İşlemleri
İşletim Sisteminin Yüklenme (Boot) Süreci
Grub Ayarları
Çalışma Seviyeleri

Sabit Diskler ve Disk Bölümlemesi
Sabit Disklerin Yapısı ve Partitioning Kavramı
Linux Dosya Sistemi
Disk Bölümleri Oluşturma
Dosya Sistemini Değiştirme
GPT Disk Bölümleri Oluşturma
LVM (Logical Volume Management)
Disk Bölümlerinin Mount (Bağlanma) Edilmesi
Mount Edilen Disk Bölümlerinin Kalıcı Hale Getirilmesi
Dosya Sistemi Bağlantıları (soft link, hard link)

Temel Ağ Ayarları
IP Adresi Öğrenme ve Değiştirme
resolv.conf dosyası ve DNS Ayarı
netplan Dosyası

Linux GUI Özelleştirmeleri
Linux GUI Mimarisi
Display Manager Özelleştirme
Masaüstü Ortamı (Desktop Environment Özelleştirme)

Temel Servisler
SSH-Server Yapılandırması ve Uzaktan Erişim
Sistem Zamanının Yapılandırılması
Sistem Logları

Kabuk Programalama
Kabuk Programlamaya Giriş
İlk Scriptimiz
Değişkenlerin Kullanılması
Kullanıcıdan Bilgi Alma (read)
Koşul (if-then-else)

Temel Linux Güvenliği
Temel Linux Güvenliğine Giriş
Kullanıcı Hesap Güvenliği-1(sudo, sudoers Dosyası)
Kullanıcı Hesap Güvenliği-2(shadow Dosyası)
Kullanıcı Hesap Güvenliği-4 (Password Aging)

LPIC-2
Capacity Planning
Linux Kernel
System Startup
Filesystem and Devices
Advanced Storage Device Administration
Networking Configuration
System Maintenance
Capacity Planning
Linux Kernel
System Startup
Filesystem and Devices
Advanced Storage Device Administration
Networking Configuration
System Maintenance

Modül3. SOC Siber Güvenlik Analist Eğitimi (CyberOps) (42+8 = 50 saat)
Siber Güvenlik Temelleri
Security Operations Center (SOC) Yapısı
Network Güvenlik Prensipleri
Network Güvenlik Teknolojileri
Firewall
IDS-IPS
AAA
Network Güvenlik Tehditleri
Kriptografi
Uç Nokta Güvenliği ve Analizi
Monitoring Network
Veri Analizi
Siber Olaylara Müdahale ve SOME Yapısı
Firewall (Güvenlik Duvarı) Eğitimi ve Topoloji Çalışması
Interface Yapılandırmaları
Sistem Yapılandırmaları
Policy Kavramı ve Kural Yapılandırmaları
DoS Policy
Object Kavramı
SD-WAN
Web Filter
Application Control
VPN yapılandırmaları
Routing Yapılandırmaları
Web Filter (Proxy) Yapılandırmaları
DHCP Yapılandırması
NAT Yapılandırması
Virtual IP
Active Directory Entegrasyonu
Loglama ve Monitoring

Modül4. CEHv10 (Beyaz Şapkalı Hacker) Eğitimi (30 saat)
Introduction to Ethical Hacking
Footprinting and Reconnaissance
Scanning Networks
Enumeration
Vulnerability Analysis
System Hacking
Malware Threats
Sniffing
Social Engineering
Denial-of-Service
Session Hijacking
Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Hacking Web Servers
Hacking Web Applications
SQL Injection
Hacking Wireless Networks
Hacking Mobile Platforms
IoT Hacking
Cloud Computing
Cryptography

Modül5. KVKK Eğitimi (3 saat)
KVKK Kapsamı
İdari Tedbirler
Teknik Tedbirler

Modül6. ISO-27001 BGYS Eğitimi (4 saat)
7. Kariyer Eğitimi (4 saat)

Kazanımlar

• Temel IPv4 ve IPv6 ağlarını kurma, işletme, yapılandırma ve sorun çözmeyi,
• Ayrıca, Switch, Router ve wireless LAN cihazları gibi ağ bileşenlerini yapılandırmayı,
• Ağ aygıtlarını yönetmeyi ve temel güvenlik tehditlerini tanımlayabilmeyi,
• Ağ programlama, otomasyon ve yazılım tanımlı ağ temellerini,
• Sanallaştırma ortamlarını kurmayı
• Linux shell ortamı ve Temel UNIX komutlarını
• Linux Dosya Sisteminin yapısını
• Yetki ve Sahiplik işlemlerini
• Kullanıcı ve Grup işlemlerini
• Paket yönetim sistemlerinin kullanılmasını
• Temel ağ ayarlarının yapılması
• Sunucu yapılandırmalarını
• Sistem log ayarlarının yapılmasını
• Temel scriptler yazmayı
• Güvenlik politikaları ve prosedürleri
• SOC ekibinin bir parçası olarak siber güvenlik olaylarını önlemek, tespit etmek ve analiz etmek için ihtiyaç duyulan temel becerileri, süreçleri ve bilgileri
• Dijital varlıklar için erişim kontrol modelleri
• Kötü amaçlı yazılım analizi ve yorumlanması süreçlerini
• Korunan verilerin belirlenmesi
• İhlallerin algılanmasını ve karantinaya alınmasını hızlandırmak için temel SOC metriklerinin anlaşılması

Kimler İçin;

• Bilişim sektöründe yer almak isteyen öğrenci ve mezunlar,
• Kariyerini bilişim sektöründe ilerletmeyi düşünenler katılım sağlayabilir.
• Siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenler
• Şirket ve Kurumların Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinde görev alanlar ve ya almak isteyenler,
• Bilgi teknolojileri alanındaki çalışmalarını siber güvenlik perspektifi ile sürdürmek isteyenler,

Eğitmenler;

Mehmet ADA (Uzman Eğitmen)

Mehmet Cahit ÖZGÜR(Ağ ve Sistem Mühendisi)

Kadir YAPAR (Donanım/Ağ/Sistem, Sızma Testi Uzmanı, Ortak Kriterler Değerlendirme Uzmanı)

Yasin YAVUZALP (Sistem ve Network Eğitmeni )

Eğitimimiz 15 hafta sürecek %100 Canlı yayın ile gerçekleştirilecektir. Eğitim toplamda tüm modüller ile birlikte 180 saattir. Katılımcılara staj imkanı sunulmaktadır. 

Eğitim Sonunda Sunulacak Sertifika Seçenekleri ;

  • ICCW onaylı Uluslararası Geçerli Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası
  • Üniversite Onaylı E-devlet kayıtlı Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası

Siz de bu alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız  En İyi Akademi’nin alanında en iyi öğretmenleri ile hemen Siber Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi’ne  hemen başlayın !

 

İletişim / Başvuru Formu
Varsa Mesajınız

 

 

Modül1. Network Eğitimi (200-301 CCNA) (45 saat)

Modül2. Linux Sistem Yöneticiliği Eğitimi (LPIC-1+LPIC-2) (20+20=40 saat)

Modül3. SOC Siber Güvenlik Analist Eğitimi (CyberOps) (42+8 = 50 saat)

Modül4. CEHv10 (Beyaz Şapkalı Hacker) Eğitimi (30 saat)

Modül5. KVKK Eğitimi (3 saat)

Modül6. ISO-27001 BGYS Eğitimi (4 saat)

En yakın eğitim programımız 06.09.2021 tarihinde başlayacaktır. Kontenjan ile sınırlıdır.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin