Halkla İlişkiler Eğitimi | En İyi Akademi

Halkla İlişkiler Eğitimi

Halkla ilişkiler bir işletmenin, kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir. İngilizcedeki karşılığının “Public Relations” olması nedeniyle yaygın kullanımı “PR” olarak Türkçeye de yerleşmiştir.

Halkla ilişkiler işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır.Halkla ilişkiler sıradan olmakla önemli olmak arasındaki farktır; işletmenin olumlu bir imaja sahip olması için gerekli tanıtım politikasının belirlemesi, işletmenin bu doğrultuda yönlendirilmesi, gruplar ve işletme arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akımının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan planlı faaliyetlerdir.

Eğitimin Amacı;

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, bu alanda çalışmak isteyen ve kendini geliştirmek isteyen  bireylere meslekî yeterlikler kazandırmak amaçlanmıştır.

Eğitim İçeriği ve Süreci ;

 • Halkla İlişkiler Kavramı,
 • Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar,
 • Organizasyon Hizmet Alanları,
 • Kurumsal Organizasyon,
 • Araştırma Planı Hazırlama,
 • Sosyal ve Kültürel Organizasyonlar,
 • Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar,
 • İletişim Süreci ve Türleri,
 • Kitle İletişimi,
 • Telefonda İletişim,
 • Etkin ve Hızlı Okuma,
 • Planlı ve Etkili Yazma,
 • Diksiyon 1,
 • Diksiyon 2,
 • Beden Dili,
 • Toplumsal Düzen,
 • Anayasal Hak ve Sorumluluklar,
 • Kelime İşlemci,
 • İnternet,
 • F Klavye 1,
 • F Klavye 2,
 • Elektronik Tablo,
 • Fikir Hakları,
 • Basın Suçları,
 • Gündem Organizasyonu,
 • Haber Yazmak 1,
 • Kurum İçi Halkla İlişkiler Yaklaşımı,
 • Halkla İlişkilerde Yazılı Araçlar,
 • Halkla İlişkilerde Sözlü Araçlar,
 • Halkla İlişkilerde Görsel/Teknolojik Araçlar,
 • Halkla İlişkiler ve Basın,
 • Halkla İlişkilerde Organizasyon,
 • Halkla İlişkilerde Hedef Kitle,
 • Halkla İlişkilerde Kampanya,
 • Etkin İletişim,
 • Sağlıklı İletişim,
 • Sunuş,
 • Beden Dili,
 • Yaratıcı Drama,
 • Grup İletişimi,
 • Örgüt İletişimi,
 • Sponsorluk,
 • Halkla İlişkiler Yaklaşımı,
 • Basının Doğuşu ve Gelişimi,
 • Türk Basınının Doğuşu ve Gelişimi
 • Fotoğraf Makineleri,
 • Fotoğraf Makinesi Ayarları,
 • Fotoğrafta Işık ve Kompozisyon,
 • Ölçme ve Değerlendirme,

Eğitim 2 ay uzaktan eğitim ile tamamlayacağınız bir eğitimdir. 4K çevrimdışı ders videoları ve eğitim dokümanları üzerinden eğitimi interaktif olarak tamamlayabilirsiniz. Eğitim içeriklerine ömür boyu erişim söz konusudur. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılar E-devlette sorgulanabilen üniversite onaylı ve uluslararası akredite ICC-WORLD onaylı Halkla İlişkiler Eğitimi sertifikalarını almaya hak kazanacaktır

Siz de kariyerinizde fark yaratmak için En İyi Akademi’nin Halkla İlişkiler Eğitimine kolayca başlayın!

  HEMEN BAŞVUR 

Varsa Mesajınız

Halkla İlişkiler Kavramı

Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar

Organizasyon Hizmet Alanları

Kurumsal Organizasyon

Araştırma Planı Hazırlama

Sosyal ve Kültürel Organizasyonlar

Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar

İletişim Süreci ve Türleri

Kitle İletişimi

Telefonda İletişim

Etkin ve Hızlı Okuma

Planlı ve Etkili Yazma

Diksiyon 1

Diksiyon 2

Beden Dili

Toplumsal Düzen

Anayasal Hak ve Sorumluluklar

Kelime İşlemci

İnternet

F Klavye 1

F Klavye 2

Elektronik Tablo

Fikir Hakları

Basın Suçları

Gündem Organizasyonu

Haber Yazmak 1

Kurum İçi Halkla İlişkiler Yaklaşımı

Halkla İlişkilerde Yazılı Araçlar

Halkla İlişkilerde Sözlü Araçlar

Halkla İlişkilerde Görsel/Teknolojik Araçlar

Halkla İlişkiler ve Basın

Halkla İlişkilerde Organizasyon

Halkla İlişkilerde Hedef Kitle

Halkla İlişkilerde Kampanya

Sağlıklı İletişim

Sunuş

Beden Dili

Yaratıcı Drama

Grup İletişimi

Örgüt İletişimi

Sponsorluk

Halkla İlişkiler Yaklaşımı

Basının Doğuşu ve Gelişimi

Türk Basınının Doğuşu ve Gelişimi Fotoğraf Makineleri

Fotoğraf Makinesi Ayarları

Fotoğrafta Işık ve Kompozisyon

Ölçme ve Değerlendirme

En İyi Akademi'den alacağınız eğitimler sonucunda verilecek olan sertifikalar , sınav sonucunda verilmektedir. Sınavlarımız online ve test formatında yapılmaktadır. 5 Kez sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. Başarı puanı 100 Üzerinden 50 puandır. Sertifikalar tüm dünyada geçerlidir. Sertifikalarınızı isteğe bağlı olarak üniversite onaylı E-devlette kayıtlı olarak veya ICCW onaylı uluslararası geçerli olarak alabilirsiniz. Kamuda , özel sektörde ve yurt dışında kullanabileceğiniz sertifikalar kariyerinizde yükselmenize ve iş bulma sürecinizi hızlandırmanıza katkıda bulunacaktır.


İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin