İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi

İnsan kaynakları uzmanı, insan kaynakları departmanında uzman statüsünde çalışan, başlıca görevi işe alım ve işten çıkarma olan kişiye verilen mesleki unvandır. Bir şirket için oldukça önemli görevleri vardır. Tüm departmanlarla ilgilenen, şirket çalışanlarına eğitim veren ve onların motivasyonunu artıracak faaliyetlerde bulunan personel, insan kaynakları uzmanıdır.Bir şirketin ürün/ hizmet üretip kar ederek hedeflerine ulaşabilmesi için en önemli kaynak insan kaynağıdır. Şirkette insan faktörü ile ilgili tüm konularla ilgilenen birim ise İnsan Kaynaklarıdır.Şirketlerin işe alım süreçleri, nitelikli insan kaynağı sağlanması ve çalışan performanslarının yönetiminden sorumlu; tüm bu süreçlerin sağlıklı ve verimli yürütülmesi ile ilgili süreçlerin bütününe insan kaynakları yönetimi denir.İnsan Kaynakları (İK) kendi içerisinde İşe alım, Performans Yönetimi, Eğitim ve Kariyer Yönetimi, Bordrolama Ücret ve Yan Haklar, Raporlama ve Analiz vb. gibi birimlere ayrılmaktadır.

İnsan kaynakları uzmanının asıl işi çalışanları işe alma ve onları işten çıkarma gibi görünse de birçok farklı görevi vardır. Bu görevler şunlardır:

 • İşe alım süreci için başvuru hazırlamak ve süreci takip etmek,
 • Gelen talepler doğrultusunda CV dosyalarını incelemek,
 • Adayları mülakata tabi tutmak,
 • Bordro hazırlamak ve ücret belirlemek,
 • Çalışan performansları için değerlendirme yapmak,
 • Eğitimler düzenlemek ve bu alanda sunumlar yapmak,
 • Çalışanların mesai süresini ve izin günlerini yönetmek.

Eğitim İçeriğinde Öğrenecekleriniz Nelerdir ?

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi,
 • İnsan Kaynakları Planlaması,
 • İnsan Kaynakları Analizi,
 • İş Analizi ve İş Tanımları,
 • İş gören Bulma ve Seçme,
 • Eğitim Yönetimi ve Kariyer Geliştirme,
 • Performans Değerlemesi,
 • İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,
 • Bürokratik İşlemler,
 • Etkili İletişim ve Liderlik,
 • İnsan Kaynakları ve Motivasyon,
 • İnsan Kaynakları ve Liderlik,
 • Stres-Kriz-Zaman-Toplam Kalite Yönetimi konuları detaylı bir şekilde işlenecektir.

 

İnsan Kaynakları Uzmanı Olarak Çalışabileceğiniz Alanlar Nerelerdir ?

 • Devlet Planlama Teşkilatı
 • Devlet İstatistik Enstitüsü
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • İşletmelerin İnsan Kaynakları Bölümünde
 • Kurumsal Firmalarda
 • İnsan Kaynakları Alanında Danışmanlık Veren Şirketlerde
 • İşe Alım Departmanları
 • İstihdam Büroları
 • Bordrolama ve Özlük İşleri Alanında

 

Eğiti ve Sertifikalandırma Süreci Nasıldır ?

Eğitim 2 ay uzaktan eğitim şeklinde tamamlayabileceğiniz bir eğitimdir. 4k ders videoları ,  ders dokümanları ve canlı yayın eğitimleri ile interaktif bir deneyim sunmaktadır. Eğitim sonunda yapılan sınav testtir. Başarılı olan katılımcılar , E-devlette sorgulanabilen üniversite onaylı ve aynı zamanda uluslararası akredite ICC-WORLD onaylı İnsan Kaynakları Uzmanı sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Sizde iyi birer İnsan Kaynakları Uzmanı olmak istiyorsanız HEMEN BAŞVURU yapıp , ilk adımı atın.

BAŞVURU

Varsa Mesajınız

1
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ
2
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
3
İŞ ANALİZİ VE İŞ TANIMLARI
4
EĞİTİM YÖNETİMİ VE KARİYER GELİŞTİRME
5
ÜCRET YÖNETİMİ ,MÜLAKAT TEKNİKLERİ ve İŞ HUKUKU
6
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve ÖRGÜTLENMESİ
7
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN FAALİYET ALANLARI
8
PERSONEL BULMA ve SEÇME
9
İNSAN KAYNAKLARI ve MOTİVASYON YÖNETİMİ
10
İŞ ANALİZİ ve İŞ DEĞERLEMESİ
11
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
12
ETKİLİ CV HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

ORYANTASYON EĞİTİMİ

Personel ve şirket yönetimi yapan orta ve üst düzey yöneticiler İnsan kaynakları alanında kendini geliştirmek ve yetiştirmek isteyen öğrenciler, Profesyonel çalışma hayatında olan ve olmak isteyen herkes bu eğitimi alabilir

Başvuru için buraya tıklayınız.


İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin