İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi | En İyi Akademi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş güvenliği; işyerlerinde, çalışanlara sağlıklı çalışma ortam sunmak, çalışanları çalışma ortamındaki olumsuz etkilerinden korumak, iş ile işçi arasındaki en iyi uyumu sağlamak, oluşabilecek riskler ile maddi ve manevi zararları tamamen engellemek veya en aza indirgemek, çalışma ve üretim verimini en üst seviyeye çıkarmaktır. Kısaca; işyerlerinde faaliyet gösterilen iş nedeniyle oluşabilecek her türlü uzun ve kısa vadeli sağlık problemlerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların tümüne verilen isimdir. Türkiye’de önceden “işçi sağlığı ve iş güvenliği” olarak bilinen bu kavram, 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile “iş sağlığı ve güvenliği” olarak tanımlanmakta olup kısaca İSG olarak adlandırılır. 4857 sayılı İş Kanunu Madde 82. – Bu kanuna göre işverenler; sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yeri dahilinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin neden olduğu hastalık ve yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önlemek için prosedürler geliştirmekle sorumludur.

Eğitimin Amacı ;

İş Sağlığı ve Güveliği Eğitiminin amacı ; bu alanda çalışan veya çalışmak isteyen bireylere alan ile ilgili kendilerini geliştirmeye katkı sağlayacak eğitimi sunarak kariyerlerine katkıda bulunabilmektir. Bireye / öğrenciye; çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı alınması gereken işsağlığı ve güvenliği tedbirleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Eğitim İçeriği ve Süreci;

 • İş Yerinde Sağlığı ve Güvenliği Tehdit Eden Unsurlar ve Alınacak Önlemler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Kavramlar İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı ve Önemi
 • İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu
 • İş Yeri Tehlike Sınıfları ,İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
 •  Kimyasal Riskler
  Biyolojik Riskler
  Elektrikle İlgili Riskler
  Ergonomik Riskler
  Psikososyal Riskler
 •  İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinden Korunma
 •  Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Korunma
 •  Kaynak İşlerinde Korunma
 •  Elektrikle Çalışmalarda Korunma
 • Takım Tezgâhlarında Korunma
 •  Kaldırma ve Taşıma Araçlarıyla Çalışmalarda Korunma
 •  Sıhhi Tesisat İşlerinde Korunma

Eğitim 1 ay uzaktan eğitim ile tamamlayacağınız bir eğitimdir. 4K çevrimdışı ders videoları ve eğitim dokümanları üzerinden eğitimi interaktif olarak tamamlayabilirsiniz. Eğitim içeriklerine ömür boyu erişim söz konusudur. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılar E-devlette sorgulanabilen  üniversite onaylı ve uluslararası akredite ICC-WORLD onaylı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sertifikalarını almaya hak kazanacaktır.

 

Varsa Mesajınız

 

İş Yerinde Sağlığı ve Güvenliği Tehdit Eden Unsurlar ve Alınacak Önlemler

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Kavramlar 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı ve Önemi

İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Kimyasal Riskler

 Biyolojik Riskler

 Elektrikle İlgili Riskler

 Ergonomik Riskler

 Psikososyal Riskler

İş Yeri Tehlike Sınıfları

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

 İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinden Korunma

 Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Korunma

 Kaynak İşlerinde Korunma  

Elektrikle Çalışmalarda Korunma

Takım Tezgâhlarında Korunma 

 Kaldırma ve Taşıma Araçlarıyla Çalışmalarda Korunma

 Sıhhi Tesisat İşlerinde Korunma

Tozlu İş Yerlerinde Korunma

Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Önlenmesi

İş Kazası Sonrasında Yapılması Gerekenler

İşçi Hakları Yönetmeliği 

Değerlendirmeler  

Eğitim sonucunda katılımcılar online sınava tabii olacak ve sınav sonrasında başarılı olan kursiyerler Uluslararası geçerli ICC-WORLD onaylı veya E-devlette kayıtlı üniversite onaylı İş Güvenliği Sertifikalarını alabileceklerdir. İş imkânı açısından zorlanmadan iş sahibi olunabilecek bu meslek sayesinde gerek özel sektör, gerek kamu sektörü olmak üzere iş fırsatları mevcuttur.
İSG eğitimini bu alanda çalışan veya çalışmak isteyen ve kendini geliştirmek isteyen katılımcılar alabilir. İSG sertifikalarına sahip olmak ayrıca kariyerinizde yükselmenize katkıda bulunacak sertifikalardandır.

En İyi Akademi'den alacağınız eğitimler sonucunda verilecek olan sertifikalar , sınav sonucunda verilmektedir. Sınavlarımız online ve test formatında yapılmaktadır. 5 Kez sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. Başarı puanı 100 Üzerinden 50 puandır. Sertifikalar tüm dünyada geçerlidir. Sertifikalarınızı isteğe bağlı olarak üniversite onaylı E-devlette kayıtlı olarak veya ICCW onaylı uluslararası geçerli olarak alabilirsiniz. Kamuda , özel sektörde ve yurt dışında kullanabileceğiniz sertifikalar kariyerinizde yükselmenize ve iş bulma sürecinizi hızlandırmanıza katkıda bulunacaktır.


İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin