Otizm; erken çocukluk çağlarında belirtilerin gözlendiği önemli bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizme dair belirtiler bazı çocuklarda gelişim basamaklarının erken dönemlerinde başlarken, bazı çocuklarda öncelikle normal seyreden gelişimde gerileme veya aksaklıklar olur. Otizm Spektrum Bozuklukları ya da eski adıyla Yaygın Gelişimsel Bozukluklar şeklinde isimlendirilen önemli bir bozukluktur. Otizm şüphesi çocuğun konuşmasının gecikmesi veya etrafa ilgisiz, tepkisiz olması ile ortaya çıkar. Herhangi genetik ya da çevresel etmene dayalı bir nedeni bilinmemekle birlikte, etkilerinin azaltılarak bireyin gelişimsel alanlarının desteklenmesi ve sosyal yaşama uyum sağlaması için verilebilecek en önemli destek özel eğitimdir.

Otizmde görülen belirtiler arasında duyusal problemler belirgindir. Duyusal problemler bireyin çevre ile uyumunu azaltmaktadır. Bireyin hayata olan adaptasyonunu azaltmaktadır. Örneğin; yüksek sese karşı duyarlılık, dokunma hassasiyeti, ışığa karşı duyarlılık, derinlik problemleri, denge ile ilgi problemler gibi problemler bireyin gelişmesiyle birlikte değişen sosyal düzendeki problemlerini arttırarak devam ettirmektedir.

Eğitimin Amacı ;

Otizm Eğitici Eğitimi ile katılımcılar otizmli bireylere çeşitli öğrenme ortamları ve olağan koşullarda gerekli becerilerin nasıl öğretilebileceğini, birey ve çevresi için olumlu sonuçlar doğuracak durumlarda nasıl hareket edilebileceğini kazandırmaktadır. Otizmli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırma ve yaşam standartlarını yükseltme odaklı olan bu eğitimde Otizm A’dan Z’ye incelenecektir.

Eğitim İçeriği ve Süreci ;

 • Otizm ve Tarihçesi
 • Otizm Belirtileri , Tanılanması , Otistik Çocukların Özellikleri
 • Otistik Çocukların Eğitiminde Uyulması Gereken Temel Kurallar
 • Uygulamalı Davranış Analizinin İlkeleri ve Yöntemleri
 • Davranışları Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Uygulaması
 • Problemli Davranışlar ve Baş etme Yöntemleri
 • Otizm Eğitiminde Kullanılan Diğer Yöntemler :  (Pecss, Lovaas,Teacch Montessorı, İlişki Temelli, Duyu Temelli Yaklaşımlar)
 • Temel Becerileri Kazandırmak ) Günlük Yaşam Becerileri(Tuvalet, Giyinme-Soyunma, Yeme-İçme Becerilerinin Öğretimi b) Dil ve Akademik Destek (Alıcı ve İfade Edici Dil Desteği)
 • Akran İletişimi ,Oyun Arkadaşlığı , Sosyal Birliktelik Uygulama Teknikleri
 • Cinsel Gelişim ve Eğitim Yöntemleri
 • Otizmli Bireylerin Ailelerine Verilen Eğitim
 • Destekleyici ve Tamamlayıcı Yöntemler: Diyet Protokolleri/Terapiler
 • Otizmli Birey ve Aileler
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulaması ve İlkeleri
 • Sınıf Yönetiminde Davranışları Yönetmeye İlişkin Stratejiler
 • Sosyal Yaşama Katma Stratejileri
 • Düzeylere Göre Hazırlanmış Görsel ve Video Örnekleri
 • Uygulama Örnekleri

Eğitim 1 ay uzaktan eğitim ile tamamlayacağınız bir eğitimdir. 4K çevrimdışı ders videoları ve eğitim dokümanları üzerinden eğitimi interaktif olarak tamamlayabilirsiniz. Eğitim içeriklerine ömür boyu erişim söz konusudur. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılar E-devlette sorgulanabilen  üniversite onaylı ve uluslararası akredite ICC-WORLD onaylı Otizm Eğitici Eğitimi sertifikalarını almaya hak kazanacaktır.

 

    HEMEN BAŞVUR 

Varsa Mesajınız

Otizm ve Tarihçesi  Otizm Belirtileri

Tanılanması

Otistik Çocukların Özellikleri 

Otistik Çocukların Eğitiminde Uyulması Gereken Temel Kurallar 

Uygulamalı Davranış Analizinin İlkeleri ve Yöntemleri

Davranışları Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Uygulaması Problemli Davranışlar ve Baş etme Yöntemleri

Otizm Eğitiminde Kullanılan Diğer Yöntemler :  (Pecss

Lovaas

Teacch Montessorı

İlişki Temelli

Duyu Temelli Yaklaşımlar) Temel Becerileri Kazandırmak ) Günlük Yaşam Becerileri(Tuvalet

Giyinme-Soyunma

Yeme-İçme Becerilerinin Öğretimi b) Dil ve Akademik Destek (Alıcı ve İfade Edici Dil Desteği)

Akran İletişimi

Oyun Arkadaşlığı

Sosyal Birliktelik Uygulama Teknikleri

Cinsel Gelişim ve Eğitim Yöntemleri

Otizmli Bireylerin Ailelerine Verilen Eğitim 

Destekleyici ve Tamamlayıcı Yöntemler: Diyet Protokolleri/Terapiler

Otizmli Birey ve Aileler Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulaması ve İlkeleri Sınıf Yönetiminde Davranışları Yönetmeye İlişkin Stratejiler

Sosyal Yaşama Katma Stratejileri Düzeylere Göre Hazırlanmış Görsel ve Video Örnekleri Uygulama Örnekleri

Özel eğitim bölümü (işitme-görme- zihin) öğrencileri Sınıf öğretmenleri ya da bu bölümde okuyan öğrenciler, Psikoloji,PDR bölümü mezunu ya da bu bölümde okuyan öğrenciler ,Dil ve konuşma terapisi bölümü mezunları ya da bu bölümde okuyan öğrenciler ,Okul öncesi öğretmenleri Çocuk gelişimi bölümü mezunları ya da bu bölümde okuyan öğrenciler , otizmli çocukları ya da yakınları olan bireyler ve Ebeveynler bu eğitime katılabilir.
No announcements at this moment.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin