Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu alanda eğitim almış uzmanlar tarafından verilen eğitime özel eğitim denir.

Özel eğitim bireyin gelişim yaşlarında uzmanların gözetimi altında yapılan değerlendirmeler sonucu, yaşıtlarına göre belirgin düzeyde sahip olduğu farklılıkları tespit edildiğinde, bireye özel önerilen eğitim programına verilen genel addır. Rehabilitasyon ise özel eğitime ihtiyacı olan bireylere sunulan hizmetlerdir.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyona İhtiyacı Olan Bireyler ;

 • Zihinsel Yetersizlik (hafif, orta, ağır, çok ağır)
 • İşitme Yetersizliği
 • Görme Yetersizliği
 • Bedensel Yetersizlik
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Özel Yetenek
 • Süreğen Hastalık
 • Çoklu Yetersizlikleri olan bireylerdir.

Eğitimin Amacı ;

Özel eğitim gereksinimi olan çocuklarla çalışmalarınızda genel bir bilgiye sahip olup bu alandaki yasa ve yönetmelikleri öğreneceğiniz kapsamlı bir eğitim programıdır. Bu çalışmaları yaparken sadece başkalarına yardımcı olabilme açısından değil, yaşam süresi içinde kendimizin, bir yakınımızın, çocuğumuz  bir engelli adayı olabileceği farkındalığı ile  hareket ederek bu alanda özel bir eğitim tamamlamak önem arz eder. Etrafınızda özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yardımcı olabilmek , ailelerini doğru yönlendirmek önemlidir. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmayı hedefleyen ve bu merkezlerde çalışan herkes bu eğitime dahil olarak kendilerine profesyonel bir yetkinli. Ek olarak özel eğitimin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, özel gereksinimi olan bireylerin özelliklerini ve nasıl tanı konulduğunu, onlara nasıl yardım edilmesi gerektiğini, engeli önlemeyi ve erken tanının önemini, engelli çocuğu olan bir ailenin içinde bulunduğu sosyal-psikolojik durumu, ailelere verilmesi gereken rehberlik süreci hakkında da geniş bir bilgi sahibi olursunuz.

Eğitim İçeriği ve Süreci ;

 • Engelin tanımı ve çeşitleri
 • Engelli çocukların erken tanısı
 • Kaynaştırma nedir ve Kaynaştırmanın Önemi
 • Özel eğitim alanı engellilerin sınıflandırılması
 • Zeka geriliğinin nedenleri ve Özel eğitim gerektiren çocukların gereksinimleri
 • Zeka Geriliği olan çocuklarda;
 •  Dil gelişimi
 • Kavram gelişimi
 • Beden gelişimi
 • Bilişsel gelişim
 • Müzik ve sanat gelişimi çalışmaları
 • Tuvalet eğitimi
 • Zeka engelli çocuklarda okuma-yazma ve matematik eğitimi
 • İşitme engellilerde özel eğitim
 • İşitme özrünün teşhisi
 • İşitme engelli çocukların evde eğitimi
 • İşitme engeli olan çocuklarda entegre eğitim
 • Konuşma engelliler
 • Konuşma özürü türleri ve özellikleri
 • Konuşma eğitiminde sağaltım çalışmaları
 • Epilepsili Çocuklarda Özel Eğitim
 • Kekemeliği olan çocuklarda özel eğitim
 • Epileptik çocukların tanımı
 • Afasik çocuklar – Cerabral Palsy’li çocuklar ve eğitimi
 • Ortopedik engeli olan çocuklar ve eğitimi
 • Ortopedik engeli olan çocukların eğitiminin önemi
 • Çocukluk döneminde uyum bozuklukları
 • Psiko-sosyal dezavantajlı çocuklar
 • Engelli çocukların bakım,eğitim ve öğretim gördükleri kurumların türleri ve özellikleri
 • Özel eğitimde çalışacak öğretmen ve usta-öğreticilerde aranacak özellikler
 • Eğitim programı hazırlamada, gözlem yapmada ve uygulamada dikkat edilecek noktalar
 • BEP ve BEP’in ögeleri

Eğitim 2 ay uzaktan eğitim ile tamamlayacağınız bir eğitimdir. 4K çevrimdışı ders videoları ve eğitim dokümanları üzerinden eğitimi interaktif olarak tamamlayabilirsiniz. Eğitim içeriklerine ömür boyu erişim söz konusudur. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılar E-devlette sorgulanabilen  üniversite onaylı ve uluslararası akredite ICC-WORLD onaylı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Eğitimi sertifikalarını almaya hak kazanacaktır.

 

 HEMEN BAŞVUR 

 • Varsa Mesajınız

Engelin tanımı ve çeşitleri

Engelli çocukların erken tanısı Kaynaştırma nedir ve Kaynaştırmanın Önemi 

Özel eğitim alanı engellilerin sınıflandırılması

Zeka geriliğinin nedenleri ve Özel eğitim gerektiren çocukların gereksinimleri

Zeka Geriliği olan çocuklarda;  Dil gelişimi

Kavram gelişimi

Beden gelişimi

Bilişsel gelişim

Müzik ve sanat gelişimi çalışmaları Tuvalet eğitimi

Zeka engelli çocuklarda okuma-yazma ve matematik eğitimi

İşitme engellilerde özel eğitim 

İşitme özrünün teşhisi

İşitme engelli çocukların evde eğitimi

İşitme engeli olan çocuklarda entegre eğitim

Konuşma engelliler

Konuşma engeli türleri ve özellikleri

Konuşma eğitiminde sağaltım çalışmaları

Kekemeliği olan çocuklarda özel eğitim

Epileptik çocukların tanımı Afasik çocuklar – Cerabral Palsy’li çocuklar ve eğitimi

Ortopedik engeli olan çocuklar ve eğitim

i Ortopedik engeli olan çocukların eğitiminin önemi

Çocukluk döneminde uyum bozuklukları

Psiko-sosyal dezavantajlı çocuklar Engelli çocukların bakım

eğitim ve öğretim gördükleri kurumların türleri ve özellikleri

Özel eğitimde çalışacak öğretmen ve usta-öğreticilerde aranacak özellikler

Eğitim programı hazırlamada

gözlem yapmada ve uygulamada dikkat edilecek noktalar

Aileye rehberlik

BEP nedir BEP'in ögeleri

Fizyoterapist ve Rehabilitasyon uzmanları Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri ve Bu bölümde okuyan öğrenciler Rehber Öğretmenler Odyologlar Psikologlar Hemşireler Sınıf Öğretmenleri Müzik,Resim,Beden Eğitimi,Seramik ve El Sanatları Öğretmenleri Zihinsel Engelliler Dernek Yöneticileri ve görevlileri Engelli çocukları olan anne-babalar ve yakınları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan ya da Çalışmak isteyen kişiler eğitim programına katılabilir.
No announcements at this moment.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin