P4C Eğitimi

 

P4C eğitimi veya çocuklar için felsefe, çocukların düşünme ve iletişim becerilerini geliştiren, benlik saygısını arttıran ve akademik kazanımlarını geliştiren, öğrenme ve öğretmeye yönelik bir yaklaşımdır.

P4C’de hikaye, video klip veya resim gibi bir uyarıcı bir grup çocukla paylaşılır. Çocuklar, öğretmen gibi eğitimli bir kolaylaştırıcı tarafından P4C’nin kalbindeki uyaranla ilgili büyük, ilgi çekici felsefi sorularla karşılaşmaya teşvik edilir.

Felsefi sorular incelemeye, soru sormaya ve sorgulamaya açıktır. Bunlar, potansiyel rekabet merkezin yaygın olduğunu ve bir noktadan sonra soruların, çocukların yaşamlarında önemli olduğu kabul edilir. Çocuklar aşağıdaki gibi felsefi sorular sorabilir:

  • Yalan söylemek uygun bir davranış mıdır?
  • Seni sen yapan nedir?
  • Herkese saygı göstermek zorunda mıyız?
  • İyi insanlar kötü şeyler yapabilir mi?
  • Hepimizin aynı hakları var mı?

Daha sonra bir oylama ile çocuklar en çok tartışmak istedikleri soruyu seçerler. Öğretmen, bir grup ya da araştırma topluluğu olarak fikir ve görüş alışverişini kolaylaştırmadan önce çocuklara soru hakkında bireysel olarak düşünmeleri ve akıl yürütmeleri için zaman tanır. Zamanla öğretmen, eleştirel, yaratıcı, işbirlikçi ve şefkatli düşünce olan P4C’nin 4C’lerini teşvik ederek çocukları daha derin ve felsefi düşünmelerini destekler.

Sorular daha felsefi ve yaratıcı hale geldikçe, çocuklar birbirlerini dikkatlice dinlemeyi, görüş farklılıklarını saygıyla keşfetmeyi ve başkalarının fikirlerine değer vermeyi öğrenirler.

P4C bütün bir okul yaklaşımıdır. Müfredat boyunca, her konuda, her yaş ve yetenekte kullanılabilir. Okul konseyleri, çevre konseyleri, valiler ve veliler gibi gruplarla kullanılabilir. Kreşler, ilkokullar, ikincil yerler, kolejler, üniversiteler ve alternatif hizmetler de bu grupların içerisinde yer alır.

P4C, çocukların zaman içinde becerilerini ve anlayışlarını geliştirmeleri için düzenli bir etkinlik olarak tasarlanmıştır. Kolaylaştırıcının rolü, kaliteli diyalog ve ilerlemenin yanı sıra müfredatla entegrasyonun sağlanması için çok önemlidir.

P4C, önemli akademik soyağacı ile kapsamlı bir pedagojidir. Bu, önemli bir felsefi sorudur, cevaplaması kolay değildir; ama diyelim ki felsefe, diğer şeylerin yanı sıra, şaşırtıcı ve tartışmalı kavramların anlamıyla ilgili bilinçli bir sorgulamadır. Eski zamanlarda felsefe bilgelik veya anlam arayışı olarak biliniyordu ve filozofların binlerce yıldır düşündüğü kavramların çoğu günlük deneyimimizi yapılandırmak için kullandığımız kavramlar. “Adalet nedir?” “Güzellik nedir?” “Bildiklerimden nasıl emin olabilirim?” “Yapılacak doğru şey nedir?” “Gerçek nedir?”

P4C Eğitiminde Felsefenin Yeri

 

Felsefe aynı zamanda mükemmel düşüncenin geliştirilmesiyle de bilinir. Felsefenin en eski dallarından biri, gayri resmi mantık veya “eleştirel düşünme” içeren mantıktır. Fakat felsefe sadece entelektüel bir arayış değildir. Filozoflar, etik, politik ve estetik boyutlar gibi deneyimin felsefi boyutlarını daha iyi keşfetmek ve bu boyutlardaki yargılarını ve eylemlerini geliştirmek için düşüncelerini geliştirmeye çalışmışlardır. Felsefe, örneğin, deneyimlerimizdeki etik sorunları ve olasılıkları tanımayı, dikkatlice düşünmeyi, sağlam etik yargılarda bulunmayı ve uygun önlemleri almamızı öğrenmemize yardımcı olur. Bu yüzden binlerce yıldır insanlar sadece üniversitelerde değil, iş ofislerinde de felsefe uygulamışlardır.

P4C metodolojisi, bir üniversite profesörü olarak birinci sınıf öğrencilerinin mükemmel içerik bilgisine sahip olduğunu ancak bağımsız düşünemediklerini fark ettiklerinde İngiltere’de Matthew Lipman tarafından başlatıldı. Halen okullarda çalışıyor ve öğretmen yetiştiriyor. P4C hareketi 35 yıldır devam ediyor ve 60’tan fazla ülkede kullanılıyor.

Çocuklar İçin P4C

 

Çocuklar için felsefe (P4C) uzun zamandır öğretmenler tarafından, çocuklar için önemli konular hakkında gerçek diyalog yoluyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmenin bir yöntemi olarak değerlendirilmektedir.

P4C, çocukların aşağıdaki durumlarda özenli bir sınıf durumu yaratmayı amaçlamaktadır:

  • Dinlemeyi ve birbirlerine saygı duymayı öğrenirler,
  • Düşüncelerinde açık olmayı, sorumlu ve kasıtlı yargılarda bulunmayı öğrenirler,
  • Kararlarını ve eylemlerini nedenlere dayandırarak daha düşünceli olmayı öğrenirler.

Eleştirel düşünme, küresel vatandaşlık ve topluluk uyumunun temel bir gereksinimidir. İster medya, internet, ister kitaplar, okul, aileleri, arkadaşları veya hayatlarındaki diğer kişilerden olsun, çocuklar yaşamlarında karşılaştıkları bilgi ve bakış açılarıyla eleştirel olarak ilgilenme becerilerini geliştirmelidir. İnsanlar bağımsız düşünmeyi öğrenmedikçe, düşünmeden, kendilerine, başkalarına veya çevreye zarar verebilecek şekilde davranmaya yönelme olasılığı her zaman vardır. Felsefi sorgulama bu eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Çocuklar birbirlerini ve öğretmenleri çeşitli uyaranlara cevap olarak sorular sormayı öğrenirler; düşüncelerinin gerekçelerini vermek, kendi değerlerini incelemek ve kendi ve başkalarının bir konu hakkındaki varsayımlarını ortaya çıkarmak.

Bu kritik katılımın yanı sıra, P4C diğer insanların fikirlerine ve bakış açılarına açık olmayı teşvik eder.

Diğer insanları dinleme, bakış açılarını görme ve belki de kendi fikrinizi değiştirme yeteneği, çoğulcu bir toplumda barış içinde yaşamak için gerekli olan başka bir beceridir. Potansiyel olarak karşıt görüşlere sahip insanlar ve hatta değer sistemleri arasındaki barışçıl diyalog, gerilim ve şiddet kullanılmadan gerilimlerin çözülme olasılığının olduğu bir dünya için çok önemlidir. En iyi ihtimalle, P4C gençlere farklı bakış açılarına sahip insanlarla nasıl etkileşim kurmanın ve onlarla çatışmasız bir şekilde katılmama konusunda bir deneyim sunar.

Bu derin dinleme fırsatı, çocukların kendilerini başkalarının yerine koymalarına, empati kurmalarına ve potansiyel olarak anlamalarına da olanak tanır. Empati, küresel vatandaşlar için temel bir beceridir, çünkü onsuz diğer insanların acılarını hafifletme veya önleme arzusu olamaz.

BAŞVURU

Varsa Mesajınız
1
P4C ANLAYIŞI NASIL OLUŞTU?
2
P4C NEDİR? P4C’NİN 4C’Sİ.
3
P4C’NİN MÜFREDATTA YERİ NEDİR VE YAPISI NASILDIR? (Çember, Uyaran, Sorular, Soruşturma, Değerlendirme)
4
SORUŞTURMA ÇUKURU NEDİR?
5
KOLAYLAŞTIRICI KİMDİR VE KOLAYLAŞTIRICININ KURALLARI NEDİR?
6
KOLAYLAŞTIRICI İÇİN TEKNİKLER 1 (Çapalama ve Kavram Haritaları)
7
DERS: KOLAYLAŞTIRICI İÇİN TEKNİKLER 2 (Hayali Muhalif, Gerek ve Yeter Koşullar, Örnek ve Karşı Örnek)
8
KOLAYLAŞTIRICI İÇİN TEKNİKLER 3 (Döngüden Çıkarma, Açma, Kavram Oyunu, Çoktan Seçmeli)
9
KOLAYLAŞTIRICI İÇİN TEKNİKLER 4 (İkilikleri çözmek, Karşıtlıklar, Çıkarımları Sınamak, Kapalı ve Açık Uçlu soruları Açmak)
10
KOLAYLAŞTIRICININ GÖREVLERİ (HİHAHO; Hatırla, İlişkilendir, Hatırla )
11
RETORİK VE ARGÜMAN NEDİR?
12
İYİ ARGÜMAN VE ÖZELLİKLERİ
13
SAFSATA NEDİR? SAFSATA ÖRNEKLERİ 1
14
SAFSATA ÖRNEKLERİ 2
15
ATÖLYEDE KULLANILABİLECEK OYUNLAR 1 (Buz Kırıcı Oyunlar)
16
ATÖLYEDE KULLANILABİLECEK OYUNLAR 2 ( Isınma ve Devam Oyunları)
17
ÖRNEK P4C ATÖLYESİ.
18
ÖRNEK METİNLER , TAVSİYE KİTAPLAR
19
ÖRNEK BİR ATÖLYE UYGULAMASI
Öncelikle Okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri her branştan eğitimciler En başta kendi çocukları olmak üzere, çevresindeki çocuklar ile felsefik oturumlar düzenlemek isteyen tüm bireyler bu eğitimi alabilirler.
Bu eğitim ile ister sınıfınızdaki, isterseniz evinizdeki çocuklarınızla nitelikli ve düşünmeye sevk eden sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede çocuklara bambaşka bir bakış açısı kazandırabilir. Özgürce fikrini söyleme, karşısındaki saygıyla dinleme gibi çok değerli kavramları kazandırabilirsiniz. Eğitim 2023 vizyon çalıştayında yer alan önemli kazanımlardan biri de eleştirel düşünme. Bu demek oluyor ki, önümüzdeki yıllarda P4C dersleri daha da önem kazanacak ve hatta bakanlığın belki de ilkokullarda bile uygulayacağı dersler arasına girecek.

Başvuru için buraya tıklayınız.


5.0
5 5 üzerinden
1 Yıldız

Detaylı Oylama

Yıldız 5
1
Yıldız 4
0
Yıldız 3
0
Yıldız 2
0
Yıldız 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Daha fazla göster
Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin