Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi teknik- lerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.

Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme

• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme

• İletişim becerileri geliştirme

• Moral değerleri geliştirme • Kendini tanıma

• Problem çözme becerilerini geliştirme

• Dil becerilerini geliştirme

• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak

• Hayal gücünü geliştirme

• Dinleme becerilerini geliştirme

• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma

• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek

• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme

• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Dramanın Kullanıldığı Alanlar Okulöncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

Eğitimin Amacı ;

Yaratıcı Drama Lideri/eğitmeni” yetiştirmek amacıyla yürütülmektedir. Programı tamamlayan katılımcı, dramayı hem bir dersin işlenmesinde yöntem olarak, hem de katılımcıların bireysel gelişimlerini destekleyen bağımsız bir alan olarak kullanabilmektedir.

Eğitim İçeriği ve Süreci

 • Yaratıcı Drama Nedir? Kavramları Nelerdir?
 • Yaratıcı Dramanın Tarihsel Gelişimi
 • Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir?
 • Yaratıcı Dramanın Önemi ve Kazanımları
 • Dramanın Öğeleri
 • Eğitimde Drama Uygulamaları
 • Yaratıcı Drama Aşamaları
 • Yaratıcı Drama Aksesuarları , müzik , kostüm , maskeler ve kuklalar
 • Yaratıcı Dramada Öğretme ve Öğrenme
 • Drama Uygulama Basamakları
 • Drama Liderinin Rolü
 • Oyun Grubu nedir?
 • Oyun Grubu Nasıl Oluşturulur?
 • Oyun Grubu Oluştururken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 • Yaratıcı Dramada kullanılan Araç ve Gereçler.
 • Okul Öncesi Yaratıcı Drama.
 • Okul Öncesi Yaratıcı Dramanın Çocuğun Gelişimindeki Etkisi.
 • Okul öncesi Yaratıcı Drama ile Dramaturgi Hazırlama
 • Yaratıcı Yazarlık
 • Yaratıcı Drama Etkinlik Oluşturma
 • Dramatik Etkinlik Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Çalışmalar:
 • İletişime Yönelik Çalışmalar
 • Algı Geliştirme Çalışmaları
 • Empati Kurma Çalışmaları
 • Kukla Çalışmaları
 • Müzik ve Ritim Çalışmaları
 • Tiyatro-Rol Üzerine Çalışmalar
 • Sahneleme Nedir?
 • Tiyatro Nedir?
 • Rol Nasıl Gerçekleştirilir?
 • Doğaçlama Üzerine Çalışmalar
 • Doğaçlama Nedir?
 • Doğaçlama Nasıl Geliştirilir?
 • Metin Üzerine Yaratıcılık Çalışmaları
 • Hikaye Nasıl Yazılır?
 • Kısa Oyun Nasıl Yazılır?
 • Anlatıma Dayalı Yaratıcı Çalışmalar
 • Örnek Uygulamalar

Eğitim 2 ay uzaktan eğitim ile tamamlayacağınız bir eğitimdir. 4K çevrimdışı ders videoları ve eğitim dokümanları üzerinden eğitimi interaktif olarak tamamlayabilirsiniz. Eğitim içeriklerine ömür boyu erişim söz konusudur. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılar E-devlette sorgulanabilen  üniversite onaylı ve uluslararası akredite ICC-WORLD onaylı Yaratıcı Drama Eğitici Eğitimi sertifikalarını almaya hak kazanacaktır.

 

HEMEN BAŞVUR

Varsa Mesajınız

Yaratıcı Drama Nedir? Kavramları Nelerdir?

Yaratıcı Dramanın Tarihsel Gelişimi Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir?

Yaratıcı Dramanın Önemi ve Kazanımları Dramanın Öğeleri

Eğitimde Drama Uygulamaları

Yaratıcı Drama Aşamaları

Yaratıcı Drama Aksesuarları

müzik

kostüm

maskeler ve kuklalar

  Yaratıcı Dramada Öğretme ve Öğrenme

Drama Uygulama Basamakları

Drama Liderinin Rolü

Oyun Grubu nedir? Oyun Grubu Nasıl Oluşturulur? Oyun Grubu Oluştururken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Yaratıcı Dramada kullanılan Araç ve Gereçler. Okul Öncesi Yaratıcı Drama. Okul Öncesi Yaratıcı Dramanın Çocuğun Gelişimindeki Etkisi. Okul öncesi Yaratıcı Drama ile Dramaturgi Hazırlama Yaratıcı Yazarlık

Yaratıcı Drama Etkinlik Oluşturma

Dramatik Etkinlik Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İletişime Yönelik Çalışmalar

Algı Geliştirme Çalışmaları

Empati Kurma Çalışmaları

Kukla Çalışmaları

Müzik ve Ritim Çalışmaları

Tiyatro-Rol Üzerine Çalışmalar

Sahneleme Nedir? Tiyatro Nedir? Rol Nasıl Gerçekleştirilir? Doğaçlama Üzerine Çalışmalar Doğaçlama Nedir? Doğaçlama Nasıl Geliştirilir?

Metin Üzerine Yaratıcılık Çalışmaları

Hikaye Nasıl Yazılır? Kısa Oyun Nasıl Yazılır? Anlatıma Dayalı Yaratıcı Çalışmalar

Hikaye Nasıl Anlatılır? Ana Fikir çıkarma-Metin Üzerinde Çıkarımlar Yapma

Bütün Bu çalışmalara Dayalı Yaratıcı Drama Uygulamaları

Örnek Uygulamalar

Yaratıcı drama eğitmenliği yapmak isteyenler, Çocukları için kaliteli vakit geçirmek isteyen ebeveynler, Özel eğitim bölümü (işitme-görme- zihin) öğrencileri , Sınıf öğretmenleri ya da bu bölümde okuyan öğrenciler, Psikoloji,PDR bölümü mezunu ya da bu bölümde okuyan öğrenciler , Dil ve konuşma terapisi bölümü mezunları ya da bu bölümde okuyan öğrenciler, Okul öncesi öğretmenleri , Çocuk gelişimi bölümü mezunları ya da bu bölümde okuyan öğrenciler ,
No announcements at this moment.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin